ตกแต่งบริเวณบันได

กระทู้คำถาม
ที่บ้านมีชานพักบันไดทึบครับ มีช่องแสงกระจกเล็ก ๆ นิดเดียว จะตกอย่างไรให้ดูดีครับ
และถ้าจะเจาะช่องแสงเพิ่มใส่กระจก(ดีหรือไม่) ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview