เหตุผลที่ห้ามแซงทางซ้ายเพราะอะไร

กระทู้คำถาม
ลองหาข้อมูลก็จะเจอแต่ พรบ. ซึ่งแน่นอนว่ามีแต่้ข้อห้าม
เลยอยากรู้ว่าอันตรายที่เกิดจากการแซงซ้ายคืออะไรครับ
ขอบคุณมากๆ  ผมไม่รู้จริงๆนะครับไม่ได้มาป่วนนะ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
กฎหมายห้ามแซงซ้ายเฉพาะถนนที่มีฝั่งละไม่เกิน 1 เลน  ที่ไม่ให้แซงซ้าย เพราะ ด้านซ้ายคือไหล่ทางครับ มันอันตราย

ถ้าเส้นไหนมีฝั่งละ 2 เลนขึ้นไป แซงซ้ายได้ครับ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก  
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้ายเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
(๑) รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
(๒) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระทำได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยพอ
แสดงความคิดเห็น
Preview