รายการหักภาษี ใน สลิปเงินเดือน มีที่มาและคำนวณอย่างไรครับ

กระทู้คำถาม
สลิปของผมจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ รายการรับ (เงินเดือน,OT) และ รายการหัก(ภาษี,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

รบกวนถามครับว่าจำนวนเงินภาษีที่หักไปแต่ละเดือนคำนวณยังไง

ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview