ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. 2556 สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่ามีสิทธิหรือไม่ ใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งใด

กระทู้สนทนา
http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/intercervot/index.php

ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อค้นหา จะได้ทราบว่ามีสิทธิหรือไม่ ใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งใด และสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
และควรไปตรวจสอบรายชื่อที่หน้าหน่วยเลือกตั้งด้วย

⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  เลือกตั้ง การเมืองท้องถิ่น