zzz เมตตา กรุณา มุตทิตา อุเบกขา zzz

กระทู้สนทนา
เมตตาธรรม ค้ำจุน เกื้อหนุนสุข
กรุณา พาหมดทุกข์ แสนสุขสันต์
มุทิตา พายินดี มีต่อกัน
อุเบกขา อย่าไหวหวั่น มั่นใจดี
ความหวังดี มีให้ ได้ทุกเมื่อ
ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แท้สุขขี
ให้สีงไหน ได้สีงนั้น นั่นคือดี
ชีวิตนี้ มีสุขได้ เพราะใจตน...วันนี้เป็นวันมาฆะบูชา จึงขอนำหลักธรรมะมาเป็นชื่อกระทู้ค่ะ
วันมาฆะบูชาชาติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้านำพระธรรม หรือโอวาทปฏิโมกข์มาเผยแผ่คือ
ทำดีทั้งปวง ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้โปร่งใส

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง