ความสำคัญ ของ วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

กระทู้สนทนา
จริงๆกระทู้นี้   ต่อเนื่องจากกระทู้  ( ผมอายเหลือเกินกับ วันมาฆบูชา )  สนใจอ่านกระทู้ข้างล่างก่อนเลย  ไม่ใช่ขี้เกียจลิงค์  แต่ ลิงค์ไม่เป็น

ทีนี้มาว่ากันต่อ  อีก  2  วันที่เหลือ  วิสาขบูชา  กับ  อาสฬหบูชา

      วิสาขบูชา   คือ  วันที่ พระพุทธเจ้า ประสูตร  ตรัสรู้  นิพพาน  แล้วถามว่าผมอายไหม  อายเหมือนกันแต่ยังน้อย  กว่ามาฆบูชา  ถามว่าอายอะไร  อายเพราะ  วันวิสาขบูชา   แทนที่จะเป็นวันที่คนเราได้ละลึกว่าพระะพุทธเจ้า  ตรัสรู้อะไร (ค้นพบ)  ดับทุกข์อย่างไร  เป็นวันที่เราจะได้  ระลึกเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง    แต่   กลับถูกกลบ  ด้วย  ความอัศจรรย์  ปาฎิหารย์อีกแล้ว  ความงมงายที่ว่านั้นคือ    เกิด  ตรัสรู้  ตาย  เป็นวันเดียวกัน  คนส่วนใหญ่   ให้ความสำคัญ  ตรงนั้น  คือมันอัศจรรย์  จริงๆ  เป็นวันเดียวกัน   มันต้องเป็นวันมหาบุญ   มหาบารมี  มหาสวรรค์วิมาน  อะไรก็แล้วแต่  จะงมงายกันไป   จนความสำคัญ  เรื่อง ทำนิพพานให้แจ้ง   การตรัสรู้  เป็นเรื่องรองๆลงมาจนคนลืม   
     ผมเลยอยากจะถามว่า   จะเอาวันเกิด  กับ  วันตาย  ไปใส่เป็นวัน  เดีัยวกับตรัสรู้ทำไม   ( เพราะคงไม่มีใครมายืนยันว่าเป็นวันเดียวกันจริงๆ )   หรือจะประหยัด   ไม่อยากให้มีวันหยุดเยอะ   เลย  สมมุติเป็นวันเดียวกันสะเลย   หรือต่อให้เป็นวันเดียวกันจริง  ไม่ต้องเอามาใส่ก็ได้ว่า  เจ้าชายสิทธัทถะ  เกิดวันไหน   ตายวันไหน  เพราะไม่ได้มีความสำคัญ เหมือนกับ  ไม่มีความสำคัญว่า  ไอไสตน์ เกิดวันไหน ตายวันไหน โทมัสเอดิสันเกิดวันไหน  ตายวันไหน   นิวตันเกิดวันไหนตายวันไหน แต่ สิ่งที่มีความสำคัญ  พอที่จะเอามาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ   คือวันที่  ตรัสรู้  ที่ค้นพบทางดับทุกข์    แต่พอไปเอา  วันเกิด  กับ  วันตายมาเป็นวันเดียวกัน  หมดเลย  วันแห่งปัญญา  วันแห่งการค้นพบ  การตรัสรู้  หมดความเลย   เพราะโดน  ความอัศจรรย์ปาฎิหารย์ของวันเดียวกัน  กลบไปหมด   ( มันน่าอายไหมละ )

             วันอาสฬหบูชา   อันนี้ผมอายน้อยกว่าเพื่อน  เพราะเป็นวันที่ผมว่ามีสาระ  น่าจะเป็นวันสำคัญที่สุด  เพราะเป็นวันที่ปัจจวัคคี  อันญาโกทัญญะ   ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า  ได้   จะมีอายนิดเดียวตรงที่ว่า    คนไทยให้ความสำคัญ  ในวันนี้ว่า  เป็นวันที่ครบ  องค์ 3 คือ   พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์  มันน่าอายก็ตรงนี้  มันไม่จำเป็นต้องครบองค์  3  ทำไมต้องเอาองค์ 3  เอาองค์ 5 ไม่ได้เหรอ   บวกวันเกิด  คุณเฉลิมศักดิ์  กับ  คุณ  คอนทร้า  ไปอีก  เป็น  องค์ 5 ได้ไหม ( อันนี้ล้อเล่นนิดนึง )   ทั้งที่ความจริงความสำคัญของวันนี้  จริงๆ  คือ
             ความสำคัญที่ว่า  เป็นวันที่  พิสูจณ์แล้วว่า  พระธรรม  การดับทุกข์  ที่พระพุทธเจ้าค้นพบตรัสรู้  นั้น  สามารถเผยแพร่  ให้คนอื่นเข้าใจได้  ดับทุกข์ได้  เพราะถ้าไม่มีวันนี้  ศาสนาพุทธก็ไม่มี   เพราะ ถ้าพระธรรม  อธิบายให้คนอื่น  เข้าใจไม่ได้  จะมีศาสนาพุทธได้ไง   ฉะนั้นจึงเป็นวันที่   พุทธศาสนิกชน  ต้องถือเป็นหน้าที่ในการเผยแพร่  พุทธศาสนา  แห่งปัญญา   ด้วยความเข้าใจ   นอกจาก  การทำนิพพานให้แจ้งให้นิพพานที่นี้เดวนี้    อย่างที่พระสัมมาสมัพุทธเจ้า  ได้ทำให้ดูแล้ว  มีคนที่เข้าใจ  เป็นพันๆ  หมื่นๆคน  ในสมัยนั้น  แต่มาวันนี้  จะหาคนเผยแพร่  พระธรรม  ทำนิพพานให้แจ้ง  ได้น้อยเต็มที  เพราะมีแต่ ชวนกันไป  นั่งหลับตา  หาสววค์วิมานกันอย่างเดียว   ดูถูกความเข้าใจ  
ว่าเป็นการคิดแบบอัติโนมัติ  ทั้งที่พระพุทธเจ้า  ใช้วิธีคิดแบบนี้เหมือนกัน  คือ  อิทิปปัจยตา    มั่วแต่ไปศรัทธาในความงมงาย   พระธรรม  เลยถูกบิดเบือนกันแบบนี้  ( เดวตั้งกระทู้ต่อว่าบิดเบือนกันยังไง )
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ วัด ศาสนา พระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม