10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ปี 2013 (มกราคม)

กระทู้สนทนา
ขอแก้ไขข้อมูลใหม่ตามที่คุณ Antares Kung มาโพสต์ให้นะคะ เนื่องจากข้อมูลของเราเป็นปี 2555 แต่ของคุณ Antares Kung มีของปี 2013 มาแล้ว เลยขอเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลที่ใหม่กว่านะคะ
10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปี 2013 ค่ะ!!
Ranking Web of World Universities 2013 (มกราคม)
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยค.ศ. 2013 โดย Cybermetrics Lab แห่ง CSIC สภาวิจัยแห่งชาติสเปนสำนักนี้เคยเรียกกันว่า Webometrics แต่ปัจจุบันคือ Ranking Web of World Universities ใช้ Berlin Principles of Higher Education Institutions เป็นหลักในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งทางวิชาการเชิงเปรียบเทียบ ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และในการจัดอันดับครั้งนี้ สำนักนี้ได้วิเคราะห์สมรรถนะของมหาวิทยาลัยถึง 20,300 สถาบันทั่วโลก
       
1. Chulalongkorn University   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
2. Mahidol University        มหาวิทยาลัยมหิดล
3. Kasetsart University        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. Chiang Mai University        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. Khon Kaen University        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. Prince of Songkla University        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. Thammasat University        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. King Mongkut's University of Technology Thonburi        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang       สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. Suranaree University of Technology    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอบคุณ คุณ Antares Kung สำหรับข้อมูลนะคะ
เม่าเริงร่าเม่าเริงร่าเม่าเริงร่า
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview