วันนี้ จังหวะเข้าซื้อกองทุน kfseq - d , ttw5 ของกองทุนรวมหุ้น กรุงศรี

กระทู้ข่าว
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2013)
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย           13.22%
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น           12.52%
บมจ.บางจากปิโตรเลียม            9.50%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ            8.65%
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล     7.77%

4 ใน 5 ติดลบหลังปิดเช้า
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น การลงทุน