** ฟังธรรมตามกาล ** ความหมาย วิธีการและประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม

กระทู้สนทนา
ึความหมาย วิธีการและประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม

กราบนมัสการพระอาจารย์มานพ อุปสโม พระวิปัสสนาจารย์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)  จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรม มหาสติปัฏฐาน 4 พระไตรปิฎก ทำบุญ