ยื่นภาษีออนไลน์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้จ่ายเงินได้ กรณีเงินได้เนื่องจากการขาย LTF หลายกอง คีย์อย่างไร

กระทู้คำถาม
มี LTF ที่ขายอยู่ 2 กองทุน ทำให้มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร อยู่ 2 ชุด

ตอนกรอกข้อมูล เงินได้ 40(8) ข้อ 5 เงินได้เนื่องจากการขายคืน LTF
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ดูแล้วมีให้กรอกได้แค่ช่องเดียว

กรณีนี้ต้องทำอย่างไรครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบนะครับ

หรือผมเข้าใจอะไรผิดไป ก็ขออภัยด้วยนะครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ใช้ของกองที่เราขายคืนมากที่สุดครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview