ภาษาไทยวันละคำ วันนี้ เสนอคำว่า "คุณตัวฯ"

กระทู้สนทนา
http://pantip.com/topic/30150808
http://pantip.com/topic/30149724

สำหรับเครื่องหมาย "ฯ" ที่ใช้เป็นเครื่องหมายวรรคตอนโบราณ ดูที่ อังคั่น

อักษรไทย

รูปพยัญชนะ
ก     ข     ฃ     ค     ฅ     ฆ     ง     จ
ฉ     ช     ซ     ฌ     ญ     ฎ     ฏ     ฐ
ฑ     ฒ     ณ     ด     ต     ถ     ท     ธ
น     บ     ป     ผ     ฝ     พ     ฟ     ภ
ม     ย     ร     ล     ว     ศ     ษ     ส
        ห     ฬ     อ     ฮ         
รูปสระ
ะ     –ั     า     –ํ     –ิ     '     "     
–ุ     –ู     เ     โ     ใ     ไ     –็     
อ     ว     ย     ฤ     ฤๅ     ฦ     ฦๅ     
รูปวรรณยุกต์
        –่     –้     –๊     –๋         
เครื่องหมายอื่น ๆ
        –์     –๎     –ฺ             
เครื่องหมายวรรคตอน
        ฯ     ฯลฯ     ๆ         
        ๏     ๚     ๛     ┼         

ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย (ฯ) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่งในการเขียนภาษาไทย ใช้ย่อคำเพื่อให้เขียนสั้นลง โดยเขียนแต่ส่วนหน้า ละส่วนหลังเอาไว้ แล้วใส่ไปยาลน้อยไว้แทน ยังไม่ปรากฏที่มาที่ชัดเจน

คำว่า ไปยาล มาจากคำว่า เปยฺยาล ในภาษาบาลี แปลว่า ย่อการใช้

เครื่องหมายไปยาลน้อย นิยมใช้ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

    ใช้กับคำพิเศษบางคำที่นิยมใช้ย่อโดยทั่วไป เช่น
        ข้าฯ คำเต็มคือ ข้าพเจ้า
        ฯพณฯ (อ่านว่า พะนะท่าน) ย่อมาจากคำ พณหัว พณหัวเจ้า หรือ พณหัวเจ้าท่าน ใช้กับข้าราชการผู้ใหญ่ชั้นรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต เป็นต้น[1] เคยมีหนังสือเวียนของกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เลิกใช้ เว้นแต่ในกรณีพิเศษอันเกี่ยวกับต่างประเทศเท่านั้น แต่คนยังนิยมใช้กันอยู่[2]
    ใช้ย่อคำที่ยาวให้สั้นลง
        กรุงเทพฯ คำเต็มคือ "กรุงเทพมหานคร"
        โปรดเกล้าฯ คำเต็มคือ "โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม"
        วัดพระเชตุพนฯ คำเต็มคือ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร"
    ใช้บอกวันขึ้นแรมในปฏิทินจันทรคติไทย เช่น
        ๖ ๓ฯ ๓ อ่านว่า วันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
        ๒ ๑๑ ฯ  ๗ อ่านว่า วันจันทร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 7

นอกจากนี้อาจใช้ในกรณีอื่น ๆ เพื่อย่อคำให้สั้น แต่เมื่ออ่านหรือเขียนคำอ่าน ต้องอ่านคำเต็ม ห้ามเขียนหรืออ่านคำหน้าแล้วต่อด้วยฯ เช่นกรุง-เทพ-ละ กรุงเทพละเด็ดขาด

หมายเหตุ: ไปยาลน้อยไม่ใช่อักษร แต่มักจะจัดรวมไว้ในหมวดหมู่อักษรไทย เพื่อความสะดวกในการดูภาพรวมของอักษรและเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนหนังสือไทยดังนั้น เพื่อให้ชาวไทย ที่ไม่ได้แตกฉานทางภาษาไทย  หรือ คนที่ไม่ชอบอ่านหังสือ หรือ คนไทยที่ไม่เคยอ่านหนังสือเกิน 3 บรรทัด ทราบว่า

คำว่า "คุณตัวฯ" นั้น ถ้าอ่านเป็นภาษาไทย อ่านว่า "คุณตัวไปยาลน้อย"


กระทู้นี้ คงมีคนบางคนหายโง่ไปชั่วขณะ แต่ ผ่านไปอีกสักแป๊ป จะโง่กันเหมือนเดิมหรือเปล่า ผมไม่สามารถทราบได้ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ประชามติ รัฐศาสตร์