จะวัดปริมาณ ธาตุอาหารในดิน ได้อย่างไร

กระทู้คำถาม
เมื่อปลูกต้นไม้แล้ว อยากจะรู้ว่า ดินที่เราปลูก มันมีธาตุอาหาร เหมาะกับต้นไม้ที่เราปลูกหรือไม่

1. มีที่ไหน รับตรวจวิเคราะห์ดินฟรีๆบ้าง กรมที่ดินให้บริการฟรีไหม หรือกรมอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้บ้าง

2. แบบไม่ฟรี มีที่ไหนแนะนำบ้าง

3. หากจะตรวจเอง เขาใช้อะไรตรวจกันครับ

  3.1 ซื้อ ราคาเท่าไหร่

  3.2 ทำเองได้ไหม ราคาเท่าไหร่

ปล. เคยพบแค่วงจร ของเครื่องวัดความชื้นในดิน
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 11
ถ้าไม่คิดมาก ลองหาหนังสือเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชมาอ่านดู (แนะนำของรองศาสตราจารย์ ดร ยงยุทธ โอสถสภา)

วิธีที่นักวิชาการนิยมอย่างหนึ่งคือ การสังเกตุอาการของพืช

เช่น ใบออ่น สีเข้มหรืออ่อน ขอบใบเป็นไง ใบแก่เป็นไง

แล้วจะสนุกกับการปลูกต้นไม้
แสดงความคิดเห็น
Preview