มีคำถาม เกี่ยวกับหุ้น PTT ว่ามีอิทธิพลต่อการเมืองอย่างไร ?

กระทู้คำถาม
สวัสดีครับทุกๆคนท่าน

มีคำถามครับ เกี่ยวกับการเมือง และผลประโยชน์

เราจะเห็นได้ว่าหุ้น PTT หรือปตท. มีแต่ผลกำไรหากได้ครอบครองเป็นเจ้าของ และเราก็จะเห็นได้ว่า มีนักการเมืองหรือคอการเมืองหลายๆคนพยายามที่จะโยงหุ้นตัวนี้ เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งนักการเมืองบางคนอยากได้ครอบครอง ทั้งการเมืองภาคประชาชนมักพูดถึงหุ้นตัวนี้อยู่บ่อยๆ ทั้งในเชิงผลประโยชน์ของกลุ่ม และในเชิงของอุดมคติที่ต้องการให้พลเมืองมีสิทธิ์ถือครองอย่างเท่าๆกัน

ถามว่า หุ้น ปตท. มีอิทธิพลอย่างไร ต่อนักการเมือง และ. ระบบการเมือง หุ้นตัวนี้อยู่ภายใต้อาณัติของอะไรหรือของใครเป็นพิเศษหรือไม่ สภาพการณ์ปัจจุบัน หุ้นตัวนี้มีใครถือครองมากน้อยแค่ไหน และมีความจำเป็นต้องยึดโยงในแนวทางวิเคราะห์การเมืองหรือไม่ อย่างไร

ขอความกรุณาด้วยครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 17
รายละเอียดผู้ถือหุ้น ปตท.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่...วิกิพิเดีย

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2556 [5]
ลำดับที่    รายชื่อผู้ถือหุ้น    จำนวนหุ้นสามัญ    สัดส่วนการถือหุ้น
1    กระทรวงการคลัง    1,459,885,575                                                              51.11%
2    กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)    217,900,000       7.63%
3    กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    217,900,000        7.63%
4    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด    104,844,600                                                   3.67%
5    Chase Nominees Limited 42    72,852,101                                         2.55%
6    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD    63,928,176                     2.24%
7    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    34,240,032                     1.20%
8    NORTRUST NOMINEES L. SEC LENDING THAILAND25,924,443       0.91%
9    STATE STREET BANK EUROPE LIMITED    24,886,102                          0.87%
10    สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)    24,019,200                                                0.84%
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง รัฐศาสตร์ หุ้น