ออมหุ้น บ้านปู

กระทู้คำถาม
ออมหุ้น มาเดือนหน้าครบ 1 ปี สำหรับหุ้นบ้านปูถือยาวหรือขายไปดีครับ

elected Portfolio : PREPAID
ADVANC    103    103    194.67    204.00    204.00    20,051    20,961    910    4.54
BANPU    41    41    450.44    389.00    389.00    18,468    15,910    -2,558    -13.85
BBL    142    142    189.98    211.00    211.00    26,978    29,889    2,911    10.79
TOTAL    COST = 65,497    MARKET VALUE = 66,760    GAIN = 1.93%
แสดงความคิดเห็น
Preview