[ประวัติศาสตร์]ความสัมพันธ์ระหว่าง สุโขทัย กับ นครศรีธรรมราช

กระทู้สนทนา
สอบถามผู้รู้ครับ  อยากชวนมาถกประเด็นดังต่อไปนี้ครับ

จากการเรียนประวัติศาตร์และอ่านบทความทางด้านนี้

อาณาจักรนครศรีธรรมราชซึ่งมีอิทธิพลในคาบสมุทรมลายูต่อจากศรีวิชัย
ส่งต่อศาสนาพุทธเถรวาทให้สุโขทัย ใช่หรือไม่ครับ
ประชาชนในยุคนั้นพูดภาษามาเลย์หรือภาษาไทย
นับถือพุทธมหายาน(จากพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรสมัยศรีวิชัย)หรือเถรวาท(พระมหาธาตุฯ)
ติดต่อกันผ่านทางไหนครับ ผ่านทางทะเลอันดามันหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเมาะตะมะขึ้นกับสุโขทัย
ส่วนทางภาคกลางยังอยู่ในอิทธิพลขอม

จากบันทึกของทางมาเลย์ พูดถึง สามสาม คือสยาม ใช่หรือไม่ แล้วใช่พวกที่พูดภาษาไทหรือเปล่า

จากศิลาจารึกหลักที่ ๑ ที่บอกว่าอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตจรดปลายแหลมมลายู
นครศรีธรรมราชถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสุโขทัยหรือไม่ ทำไมสุโขทัยจึงปกครองนครศรีธรรมราชได้

แล้วนครศรีธรรมราชกลายมาเป็นเมืองพระยามหานครในสมัยอยุธยาได้อย่างไร
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview