[CR]บ้านระเบียงดาว VS ถ้ำเชียงดาว vol.2

กระทู้รีวิว
ต่อจากรีวิวที่แล้ว ออกจากบ้านระเบียงดาวมาตอนเที่ยง สถานีต่อไป วัดถ้ำเชียงดาวค่ะอมยิ้ม01


           วัดถ้ำชียงดาวหรือวัดถ้ำหลวงเชียงดาว ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงดาวประมาณ ๕ กิโลเมตร สร้างเมื่อปีพ.ศ.๒๓๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๔เป็นอีกวัดหนึ่งที่หลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ วัดถ้ำหลวงเชียงดาวมีถ้ำเชียงดาวเป็นสถานที่สำคัญภายในบริเวณของวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาหลวงคำแดง ศาลาปูชนียชนียวัตถุมี พระพุทธรูปหินอ่อน พระเจ้ากัสสปะเป็นพระพุทธรูปแบบนอนปางไสยาสน์ศิลปะแบบพม่า พระเจ้าตนหลวง และระฆังทองเหลือง บริหารจัดการวัดโดยเจ้าอาวาส มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีและนักธรรม มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ บรรยายกาศโดยรอบของวัดเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิปัสสนา
ถ้ำเชียงดาว อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว การเดินทาง จากเชียงใหม่ไปยังอำเภอเชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร
แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าไปจนถึงถ้ำอีก 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางจนถึงบริเวณถ้ำ มีบริเวณจอดรถกว้างขวาง
ทางเข้าถ้ำเป็นบันไดมีหลังคามุงสังกะสี หน้าถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยปลาหลายชนิด
นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ หากต้องการชมบริเวณถ้ำ ติดต่อคนนำทางได้บริเวณหน้าถ้ำ

กระทู้ ที่ผ่านมาค่ะ :  ดอยผาตั้ง เชียงราย โดนฝนชุ่มฉ่ำ                           http://pantip.com/topic/30093603
                        :  ดอยหลวงเชียงดาว 2 วัน 1 คืน เหนื่อย แต่ ชอบค่ะ     http://pantip.com/topic/30107434
                        :  บ้านระเบียงดาว VS ถ้ำเชียงดาว vol.1                     http://pantip.com/topic/30110857
ชื่อสินค้า:   บ้านระเบียงดาว VS ถ้ำเชียงดาว vol.2
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview