ประชาคมอาเซีียนกับความได้เปรียบเสียเปรียบของประเทศไทย

กระทู้คำถาม
เห็นตามโรงเรียนตามสถานที่ราชการต่างตื่นตัวกับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมากครับเลยอยากทราบว่าแต่ประเทศมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างครับและความไดัเปรียบเสียเปรียบของประเทศไทยรวมถึงประโยขน์ในด้านต่างๆของประชาคมอาเซียนที่เรากำลังจะรวมตัวกันด้วยครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 16
คนไทยเสียเปรียบในเรื่อง
ประชากร ในประเทศที่ยังมีความคิดความอ่านไม่กว้างไกล ไม่เปิดกว้าง
ยังดักดาน และหลงตัวเอง

เป็ฺนข้อเสียสุดๆ
แสดงความคิดเห็น
Preview