เรื่องการวัดพื้นที่ของที่ดิน

กระทู้คำถาม
มีข้อสงสัยเรื่องการวัดจำนวนที่ดินอะครับ เค้านับกันยังไง

ที่ดินโฉนดสมมุติแห่งหนึ่ง มี O เป็นผู้ครอบครองที่ดิน 10 ส่วน และ O ได้ขายที่ดินจำนวน 1 ส่วน ให้ X
ซึ่งในเวลาต่อมานาย O ได้เสียชีวิตลง และที่ดิน 9 ส่วนที่เหลือตกทอดมาถึงรุ่นลูกคือ
     A จำนวน 4 ส่วน
     B จำนวน 3 ส่วน
     C จำนวน 2 ส่วน
โดยมิได้แย่งแยกโฉนดหรือรางวัดใดๆ จนเวลาผ่านมานาน จน
     A ได้เสียชีวิตลง โดยที่มีทายาทเป็น AA AB และมี AA เป็นผู้จัดการมรดก
     B ได้เสียชีวิตลง โดยที่ทีทายาทเป็น BA BB BC BD และมี BA เป็นผู้จัดการมรดก
     C ได้เสียชีวิตลง โดนที่มีทายาทเป็น CA CB CD และ C ได้จดทะเบียนโอนมรดกให้ CA ก่อนเสียชีวิตไว้แล้ว
ต่อมาในอีกช่วงเวลาหนึ่ง X ได้ซื้อที่ดินจาก CA ให้ 2 ส่วนที่เหลือ

คำถามคือ X จะได้ที่ดินจำนวนเท่าใด? ระหว่าง
     1. ได้จำนวน 1 ส่วน + อีก 2 ส่วนเต็มจำนวนเป็น 3 ส่วน
     2. ได้จำนวน 1 ส่วนเต็มจำนวน กับอีก 2 ส่วนหลังการแบ่งวัดส่วนที่หายไปจากน้ำเซาะ
     3. ได้จำนวน 3 ส่วนหลังการแบ่งวัดส่วนที่หายไปจากน้ำเซาะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  กฎหมายชาวบ้าน