ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๖

กระทู้ข่าว
กำหนดการ
งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๖
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
***********

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓
              เวลา ๐๗.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันที่ท่าด่านอำเภอธาตุพนม
              เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อแห่มายังวัดพระธาตุพนมตามถนนกุศลรัษฎากร
                                   เข้าสู่วัดพระธาตุพนม เวียนรอบพระธาตุพนม ๓ รอบ อัญเชิญประดิษฐาน ที่ พระวิหารหอพระแก้ว
              เวลา ๐๙.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม   จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร
                                   พร้อมกันที่บริเวณพระธาตุพนม
              เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
              เวลา ๑๔.๐๐ น. ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงวัดพระธาตุพนม
                                   และเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม
- ประธาน ฯ เข้าสู่บริเวณพิธีศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนม
- จุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานการจัดงาน
- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี ประธาน ฯ กล่าวเปิดงาน
- ลั่นฆ้องชัยปล่อยลูกโป่งเปิดงาน
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
ย่ำฆ้อง กลอง ระฆังและจุดพลุเปิดงาน
- พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม กล่าวสัมโมทนียกถา
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
- รำบูชาพระธาตุพนม
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แสดงพระธรรมเทศนา และนำประกอบ
พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ถึงวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมกถึก และนำประกอบพิธีเวียนเทียนทุกวัน
เวลา ๒๐.๐๐ น. เปิดให้ชมการแสดงมหรสพต่าง ๆ ทุกวัน
วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๒๔.๐๐ น. พระเทพวรมุนี กล่าวปิดงาน
– จุดพลุดอกไม้ไฟ

วัดพระธาตุพนม
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาคอีสาน จังหวัดนครพนม