การเขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ตามหลักภาษาบาลี-สันสกฤษ ครับ

กระทู้คำถาม
คือสมุติว่า ชื่อจริงนามสกุล คือ
ณัฐวุฒิ ศิลปเดชากร
ผมควรเขียนชื่อภาษาอังกฤษแบบเทียบบาลี-สันสกฤษ แบบไหนถึงจะถูกต้องที่สุดครับ

ชื่อก่อนนะครับ
1. Nathavudh
2. Natthavudh
3. Nathavuth
4. Natthavuth

นามสกุลครับ
1. Silapadechagorn
2. Silapadechakorn
note บางท่านบอกว่าควรใช้ Korn แต่ผมกลัวอ่านเป็น คร ผมเลยคิดว่า gorn จะถูกไหมครับ

ถ้าทั้งชื่อและนามสกุลยังไม่มีข้อที่ถูกต้อง ผมควรจะเขียนแบบไหนดีครับถึงจะถูกต้องที่สุด

ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview