ยุคนี้คือยุคประชาธิปไตย ยุคที่คนเป็นใหญ่ได้ดี จริงหรือป่าว ?

กระทู้สนทนา
พรึบ!คนสนิท'ทักษิณ'นั่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

บิ๊กขรก.-คนใกล้ชิด“ทักษิณ”พรึบยึดเก้าอี้บอร์ดรัฐวิสาหกิจ - อดีตอสส.ตีตั๋ว11 แห่ง : สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org
            ตรวจแถวบิ๊กขรก.-คนใกล้ชิด“ทักษิณ”พรึบยึดเก้าอี้บอร์ดรัฐวิสาหกิจ  สุวรรณทัต-ดามาพงศ์-ว่าที่  ผบ.ตร. แกนนำเสื้อแดง  อดีต อสส.เหมากรรมการสถาบันการเงิน 11 แห่งรวดช่วงก่อนศาลสั่งล้มละลาย  
              น่าสังเกตว่าข้าราชการระดับสูงที่มีสายสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมกับกลุ่มอำนาจทางการเมืองได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจตลอดจนผู้บริหารองค์กรในยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวนมาก
              สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  รวบรวมการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่งดังนี้
              พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)ได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
              พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ว่าที่ ผบ.ตร.  เป็นบอร์ด 1  แห่ง ได้แก่  บมจ.ไทยออยล์   และ เอกชน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด  (กลุ่ม บริษัท พี แอล แอนด์ ซัน โฮลดิ้ง จำกัด ของนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นใหญ่ มี พล.ต.อ. ดร.ชิดชัย วรรณสถิต ร่วมเป็นกรรมการ)
              พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต เครือญาติ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นบอร์ดบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
              นายอำพล กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้เคยเป็นบอร์ด บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
              นายณอคุณ สิทธิพงศ์ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
              นายสมชัย สัจจพงษ์  อธิบดีกรมศุลกากร ปัจจุบันเป็นกรรมการ  2  แห่ง คือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เอกชน 1 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)   และ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน  (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถือหุ้น51%)
              นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต  2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
              นายชัยเกษม นิติสิริ  อดีตอัยการสูงสุด  2 แห่ง ได้แก่   บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  เคยเป็นกรรมการ สถาบันการเงิน 11 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินทุน จี ซี เอ็น จำกัด (มหาชน)    บริษัท เงินทุนทรัพย์ธำรง จำกัด บริษัท เงินทุน ยูเนียนไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์คันทรี่ จำกัด บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาธนกิจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สยามซิตี้ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนดังกล่าวได้ล้มละลายหมดแล้ว (สถาบันการเงิน 11 แห่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา ล้มละลายในช่วงปี 2543-2545)
                
              นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 1 แห่งคือ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)  (เครือปตท.)
              นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตผู้บริหาร ปตท. จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  (กลุ่มนายประยุทธ มหากิจศิริ)   บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด  (กลุ่ม ปตท.)   บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด  นอกจากนี้เคยเป็นบอร์ดบริษัทที่ควบกิจการ 3 แห่ง ได้แก่  บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) และแปรสภาพ 1 แห่ง คือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด  (แปรสภาพ)
              นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์  อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ  3 แห่ง ได้แก่  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัท ขนส่ง จำกัด  และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
              นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการสภาพัฒน์ 2 แห่งได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เคยเป็นบอร์ดบริษัทที่ควบกิจการคือ  บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
              พล.ต.ต. พีรพันธุ์ เปรมภูติ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามกรฟอกเงิน (ปปง.)  1 แห่ง คือ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
              พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นกรรมการ   1 แห่ง คือ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
              พล.ท.ปรีชา วรรณรัตน์  อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตราด พรรคเพื่อไทย กรรมการ 1 แห่งคือ   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
              พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต รองผบ.ตร. เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริษัทเอกชน 1 แห่งคือ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มนายปอ อนาวิล ถือหุ้นใหญ่)
              พล.ต.อ. ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รอง ผบ.ตร.เป็นกรรมการ 1 แห่ง คือ บมจ.อสมท.
              น.ส.พรทิพย์ ปักษานนท์  เจ้าของร้านซักอบรีด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรี ลอนดรี เอ็กซ์เพรส แกนนำเสื้อแดง จ.เพชรบุรี  เป็นบอร์ด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
              นาย จักรพันธุ์ ยมจินดา  บอร์ด บมจ.อสมท. และกรรมการ บริษัท ธุรกิจ 2 แห่งคือ  บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
              นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็น กรรมการธนาคารออมสิน และกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.)
              พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์  เป็นกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
              นอกจากนี้ นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล อดีตผู้บริหาร บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) หรือปัจจุบัน ชื่อ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.)ด้วย
...........

http://www.komchadluek.net/detail/20120828/138776/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%9A!%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.html#.UPtn5h2EwZ4
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง นักการเมือง รัฐบาล