สงสัยบทละครพื้นบ้าน สโนน้อยเรือนงามช่อง 7, 3

กระทู้สนทนา
ช่อง 7 สร้างโดยดาราวีดีโอ

ช่อง 3 สร้างโดยบรอสแคส ฉบับการ์ตูน


ได้อ่านบทประพันธ์ หรือตำราเรียนเก่าๆ เนื้อหามีดังนี้

โสนน้อยเรือนงาม  

              กษัตริย์นครโรมวิสัยมีพระราชธิดาที่สวยงามมาก พระราชธิดานี้เมื่อประสูติมีเรื่อนไม้เล็กๆ
ติดมือออกมาด้วย เรือนนี้เมื่อพระธิดาเจริญวัยขึ้น เรือนไม้นี้ก็โตขึ้นด้วยและกลายเป็นของเล่นของพระราชธิดา พระบิดาจึงตั้งชื่อพระราชธิดาว่า โสนน้อยเรือนงาม เมื่อโสนน้อยเรือนงามมีพระชนม์พรรษาได้สิบห้าพรรษา โหรทูลพระบิดาว่าโสนน้อยเรือนงามกำลังมีเคราะห์ ควรให้ออกไปจากเมืองเสีย เพราะจะต้องอภิเษกกับคนที่ตายแล้ว พระบิดาและพระมารดาก็จำใจให้โสนน้อยเรือนงามออกไปจากเมืองแต่ผู้เดียว โสนน้อยเรือนงามปลอมตัวเป็นชาวบ้านและเอาเครี่องทรงพระราชธิดาห่อไว้ พระอินทร์สงสารนางจึงแปลงร่างเป็นชีปะขาวมามอบยาวิเศษสำหรับรักษาคนตายให้ฟื้นได้ โสนน้อยเรือนงามเดินทางเข้าไปในป่าพบนางกุลาหญิงใจร้ายนอนตายเพราะถูกงูกัด โสนน้อยเรือนงามจึงนำยาของชีปะขาวมารักษา นางกุลาก็ฟื้น นางจึงขอเป็นทาสติดตามโสนน้อยเรือนงาม.
             ที่นครนพรัตน์เมืองใกล้เคียงโรมวิสัยมีกษัตริย์ครองอยู่ มีพระราชโอรสนามว่า พระวิจิตรจินดา    ซึ่งเป็นชายหนุมรูปงามและมีความสามารถ แต่วันหนึ่งพระวิจิตรจินดาถูกงูพิษกัดสิ้นพระชนม์ พระบิดาและพระมารดาเศร้าโศรกเสียใจมาก แต่โหรทูลว่า พระวิจิตรจินดาจะสิ้นพระชนม์ไปเจ็ดปีแล้วจะมีพระราชธิดาของเมื่องอื่นมารักษาได้ พระบิดาและพระมารดาจึงเก็บพระศพของพระวิจิตรจินดาไว้ และมีประกาศให้คนมารักษาให้ฟื้น.
               โสนน้อยเรือนงามและนางกุลาเดินทางมาถึงเมืองนพรัตน์ได้ทราบจากประกาศ จึงเข้าไปในวังและอาสาทำการรักษา โดยขอให้กั้นม่านเจ็ดชั้น ไม่ให้ใครเห็นเวลารักษา โสนน้อยเรือนงามแต่งเครื่องทรงพระราชธิดาทำการรักษา โดยนางกุลาติดตามเฝ้าดู เมื่อโสนน้อยเรือนงามทายาให้พระวิจิตรจินดา พิษของนาคราชเป็นไอร้อนออกมาทำให้นางรู้สึกร้อนมาก จึงถอดเครื่องทรงพระราชธิดาออกแล้วเสด็จไปสรงน้ำ ระหว่างนั้นนางกุลาก็นำเครื่องทรงพระราชธิดาของโสนน้อยเรือนงามามแต่ง พอดีพระวิจิตรจินดาฟื้น ทุกคนก็คิดว่านางกุลาเป็นพระราชธิดาที่รักษาจึงเตรียมจะให้อภิเษก ส่วนโสนน้อยเรือนงามต้องกลายเป็นข้าทาสของนางกุลาไป พระวิจิตรจินดาและพระบิดาและพระมารดาก็ยังมีความสงสัยในนางกุลา จึงให้นางเย็บกระทงใบตองถวาย นางกุลาทำไม่ได้โยนใบตองทิ้งไป โสนน้อยเรือนงามเก็บใบตองมาเย็บเป็นกระทงสวยงาม นางกุลาก็แย้งไปถวายพระราชบิดามารดาของพระวิจิตรจินดา พระวิจิตรจินดาไม่อยากอภิเษกกับนางกุลาจึงขอลาพระบิดาพระมารดาไปเที่ยวทางทะเล พระบิดาพระมารดาให้นางกุลาย้อมผ้าผูกเรือ นางกุลาก็ทำไม่เป็น โยนผ้าและสีทิ้ง โสนน้อยเรือนงามเก็บผ้าและสีไปย้อมได้สีงดงาม นางกุลาก็แย้งนำไปถวายพระบิดาพระมารดาอีก.
             เมื่อพระวิจิตรจินดาจะออกเรือก็ปรากฎว่าเรือไม่เคลื่อนที่พระวิจิตรจินดาทรงคิดว่าคงมีผู้มีบุญในวังต้องการฝากซื้อของ เรือจึงไม่เคลื่อนที่จึงให้ทหารมาถามรายการของที่คนในวังจะฝากซื้อ ทุกคนก็ได้มีโอกาสฝากซื้อ แต่โสนน้อยเรือนงามอยู่ใต้ถุนถึงไม่มีใครไปถาม เรือก็ยังไม่เคลื่อนที่ พระวิจิตรจินดาจึงให้ทหารกลับไปค้นหาคนในวังที่ยังไม่ได้ฝากซื้อของ ทหารจึงได้ไปค้นหานางโสนน้อยเรือนงามได้ นางจึงฝากซื้อ " โสนน้อยเรือนงาม " เมือพระวิจิตรจินดาเดินทางไป ลมก็บันดาลให้พัดไปยังเมืองโรมวิสัยของพระบิดาของโสนน้อยเรือนงาม พระวิจิตรจินดาซื้อของฝากได้จนครบทุกคน ยกเว้นโสนน้อยเรื่อนงาม พระวิจิตรจินดาจึงสอบถามจากชาวเมือง ชาวเมืองบอกว่าโสนน้อยเรือนงามมีอยู่แต่ในวังเท่านั้น พระวิจิตรจินดาจึงเข้าไปในวังและทูลขอซื้อโสนน้อยเรือนงามไปให้นางข้าทาส พระบิดาของโสนน้อยเรือนงามทรงถามถึงรูปร่างหน้าตาของนางทาส ก็ทรงทราบว่าเป็นพระธิดา จึงมอบโสนน้อนเรือนงามให้พระวิจิตรจินดาและให้ทหารตามมาสองคน.
         เมื่อพระวิจิตรจินดากลับถึงบ้านเมือง ทหารสองคนก็ไปทำความเคารพนางโสนน้อยเรือนงาม และเรือนวิเศษก็ขยายเป็นเรือนใหญ่มีข้าวของเครื่องใช้พระธิดาครบถ้วน โสนน้อยเรือนงามก็เข้าไปอยู่ในเรือนนั้น พระวิจิตรจินดาจึงแน่ใจว่าโสนน้อยเรือนงามเป็นพระราชธิดาที่รักษาตน จึงจะฆ่านางกุลาแต่โสนน้อยเรือนงามขอชีวิตไว้ พระวิจิตรจินดาก็ได้อภิเษกกับนางโสนน้อยเรือนงามและอยู่ด้วยกันมีความสุขสืบไป.

....................................................
จบบริบูรณ์

....................................................

เมื่อสักครูดูสโนน้อยเรือนงามใน youtube เวอร์ชั่นช่อง 7 ไม่ใช่คุลาแสนสวย, และช่อง 3 ฉบับการ์ตูน  เนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาช่อง 7 เขียนบทเพิ่มหรือเปล่า พอช่อง 3 ทำฉบับการ์ตูน ได้คนเก่าช่อง 7 ที่ย้ายไปนำไปเขียนบทหรือเปล่า เพราะเนื้อหาทั้งสองช่องเหมือนกันเลย


มีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาตรงที่ หลังจากสโนน้อยแต่งงานกับวิจิตรจินดา นางคุลาแอบใส่ร้ายสโน ออกอุบายเอางูพิษใส่ลังไม้จันทร์หอม ให้สโน เพื่อให้สโนมอบให้วิจิตรจินดาสามีของนาง เพื่อให้สามีนางหลงรัก ต่อมาสามีนางเปิดลังไม้ปรากฎว่าเจองูพิษ เลยโกรธ (ถ้าเป็น ver ch3 วิจิตรจินดาขับไล่นางออกจากวัง ver ch7 นางคุลาวางอุบายชวนให้สโนน้อยออกจากวัง) ทั้งคุลา สโนน้อย ออกจากวังพร้อมกัน ไปเจอฤาษีในถ่ำ ฤาษีได้กล่าวไว้ว่าห้ามเข้าไปในถ่ำลึก แต่คุลาได้แอบเข้าไปเจอบ่อ 2 บ่อ และลองนำนิ้วไปจุ๋มในบ่อปรากฎว่านิ้วคุลาเละ และไปจุ๋มอีกบ่อหนึงนิ้วนางคุลากลับสวยงามขึ้นมา และนางคุลาก็ได้ลงไปบ่ออีกบ่อหนึ่งเพื่อชุบตัวให้คุลาเป็นคนสวย และวางแผนผลักนางสโนตกลงไปบ่อโคลนเพื่อให้นางสโนอัปลักษณ์ หลังจากนั้นก็เป็นละครพื้นบ้านอภิมหายาวนานเป็นปีกว่าจะจบ

ตอนจบ นางคุลาร่างสวยถูกจับได้ วิจิตรจินดาสั่งทหารจับนางคุลาโยนบ่อโคลน และถูกปล่อยกลางป่า สวนนางสโนชุบตัวอีกบ่อ เพื่อกลับมาสวยเหมือนเดิม ทั้งวิจิตรจินดา สโนน้อย และลูก ได้อยู่พร้อมกันอย่างมีความสุขในวัง
แสดงความคิดเห็น
Preview