.....ปุ๋ยเคมี vs ปุ๋ยอินทรีย์

กระทู้โพล
มาทำข้อสอบเกี่ยวกับปุ๋ยกัน(ห้ามถาม google)
เจตนา อยากรณรงค์ให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีกันครับ
1. ข้อใดต่อไปนี้คือปุ๋ยเคมี
2. ความถี่ในการใช้ปุ๋ยเคมี
3. รู้หรือไม่ว่า การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดโลกร้อน แถมยังช่วยเรื่องคุณภาพดินในระยะยาวด้วย
แสดงความคิดเห็น
Preview