โรงละครแห่งชาติ/รายการศิลปากรคอนเสิร์ตของกรมศิลปากร ๒๕๕๖

กระทู้ข่าว

Thais National Symphony Orchresta
รายการ ศิลปากรคอนเสิร์ต
โดย ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน กลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากรโรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ


วันที่แสดง
12 มกราคม 2556 ฟรี รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Children's Day Concert
9 กุมภาพันธ์ 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch
9 มีนาคม 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด ฟังสบายคลายร้อน
11 พฤษภาคม 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch
8 มิถุนายน 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch
13 กรกฎาคม 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch
10 สิงหาคม 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ
14 กันยายน 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
12 ตุลาคม 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch
9 พฤศจิกายน 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด เพลงรักลมหนาว
14 ธันวาคม 2556 รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Classical in Touch

Thais National Symphony Orchresta
Venue The National Theatre
Location 2 Rajini Rd., near the Somdet Phra Pin Klao Bridge ,
Praborommaharajwang , Phranakorn District. Bangkok, Thailand
Ticket 100,80,60 ฿
Tel 0-2224-1342

สถานที่จัดแสดง
โรงละครแห่งชาติ ๒ ถนนราชินี เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานโรงละครแห่งชาติ นาย วิโรจน์ วงศ์ประไพโรจน์
บัตรราคา ๑๐๐ , ๘๐ , ๖๐ บาท
สอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนการแสดงในวันและเวลาราชการ
ได้ที่ คุณ ประทุม นพปิยะ โทรฯ ๐-๒๒๒๔-๑๓๔๒

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ( ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ) ต.สนามชัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
หัวหน้าโรงละครฯ นาย สุเทพ ( แดง ) แก้วดวงใหญ่
บัตรราคา ๘๐ บาท ๖๐ บาท ๔๐ บาท ( นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมเป็นหมู่คณะลดครึ่งราคา )
วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Stories of Love
เวลาแสดง ๑๔.๐๐ น.
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๖

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา


๔๔๔ ม.๑๐ ถ.มิตรภาพ ( ก.ม.๒๔๒ ) ต.โคกกรวด อ.เมือง ฯ จ.นครราชสีมา๓๐๒๘๐( ก่อนถึงตัวเมือง ๑๕ ก.ม. )
หัวหน้าโรงละครฯ นาย นิรันดร์ ใจชนะบัตรราคา ๑๐๐ บาท ๘๐ บาท ๖๐ บาท ๔๐ บาท
( นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมเป็นหมู่คณะลดครึ่งราคา )
เวลาแสดง ๑๓.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖ รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
เวลาแสดง ๑๓.๓๐ น.
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ ศรินพร ฮุ่นตระกูล โทรศัพท์ ๐๘-๙๘๔๗-๒๕๐๐ , ๐-๔๔๒๙-๑๐๓๑ โทรสาร ๐-๔๔๒๙-๑๐๓๒
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  วงดนตรี ศิลปะ คอนเสิร์ต นักร้องนักดนตรีไทย เพลง