ระวังธรรมดัดแปลง. อภิธรรมปิฏกดัดแปลงมาจากอรรถกถาของพระเทศนาโปรดพุทธมารดาของพระพุทธเจ้า

กระทู้สนทนา
พระเทศนาโปรดพุทธมารดาของพระพุทธเจ้า. พวกมันเอาไปทิ้ง

อรรถกถาของพระเทศนาโปรดพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าโดยพระสารีบุตร ถูกพวกมันดัดแปลงเป็นของตนเอง

เท่านั้นยังไม่พอ. มันยังยกคำของมันสูงกว่าคำของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือพระพุทธวจนะ

ความปราถนาลามกในใจของพวกมัน สวรรค์ย่อมไม่ยอมให้อภัย

ศึกษาพระพุทธวจนะให้ดี. จะรู้ว่า ที่พวกมันยกขึ้นมาเทียบเท่าคำของพระพุทธเจ้า. ที่แท้เป็นอรรถกถาของพระสารีบุตรนั้นเอง

บัดนี้. พระเทศนาโปรดพระมารดาของพระพุทธเจ้าของแท้. คนเลวเอาไปทิ้งเสียแล้ว

อรรถกถาของพระเทศนาโปรดพระมารดาที่รจนาโดยพระสารีบุตร. พวกมันก็ดัดแปลงมาเป็นของตัวเอง

กรรมที่พวกมันทำกับพระเทศนาและอรรถกถาของแ้นี้

บัดนี้เริ่มส่งผล. ฉีกหน้ากากอรหันจอมปลอมเอาคำพระสารีบุตรมาเป็นของตัวเอง

และความจริงของความจริงที่ปรากฏขึ้นนี้

พวกมันจักต้องรับผลของการกระทำนี้ในนรกชั่วกาลนาน

หมายเหตุ ใครศึกษาอภิธรรมอย่างละเอียด อ่านดูก็รู้แล้วว่าเป็นอรรถกถาของท่ลนพระสารีบุตร

พระสารีบุตรมีปัญญาขนาดนั้นยังไม่กล้ายกคำมาเทียบเท่าคำของพระศาสดาเลย

แต่น่ี่พวกมันเอาพระเทศนาโปรดพระพุทธมารดาของแท้ทิ้งไป

ดัดแปลงอรรถกถาของพระสารีบุตรบทนั้นเป็นของตนเอง

ตอนนี้ ชาวพุทธ ควรตามหาพระเทศนาโปรดพระพ ุทธมารดาของแท้ๆ

และอรรถกถาของท่านพระสารีบุตรที่พวกมันดัดแปลงเป็นของตนเองไปแล้วกลับมาให้ไดิ

เพื่อเป็นการแทนคุณพระศาสดา. ถ้าไม่รู้ว่าจะหาที่ไหน. ก็ลองถามหากับพวกมันดูในชาตินี้

เพราะชาติต่อไปของพวกมันต้องอยู่ในนรกที่ลึกที่สุดแน่นอน
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ มหาสติปัฏฐาน 4 พระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม