ภพ.....เกิดจากอะไร ?

กระทู้โพล
ภพเกิดจากอะไร......ทำไมจึงอยากมีภพ อยากได้ภพ อยากมีภพ อยากเป็นส่วนหนึ่งของภพ  ซึ่งเป็น  ภวตัณหา  ภวทิฐิ
1.
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ มหาสติปัฏฐาน 4 พระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม