ชมธรรมชาติ ..

กระทู้สนทนา
รุ่งสางอรุโณทัย                   แสงงามจับใจ

ดอกไม้งดงามจับตา

น้ำค้างพร่างพราวเคล้าครา     ประดับประดา

เกลือกกลิ้งชอุ่มพุ่มใบ

เหลียวมองจ้องดูพฤกษ์ไพร    ไม่ว่าแห่งไหน

ประทับตรึงใจตรึงตา   

สดชื่นรื่นรมย์สมอุรา              คลับคล้ายหมายว่า

เมืองแมนแดนสรวงวิมาน ..
      ***********************************
แสดงความคิดเห็น
Preview