กระทู้นี้ถูกลบเนื่องจาก มีเนื้อหาเข้าข่ายไม่เหมาะสม ไม่ตรงกลุ่ม ไม่ตรงประเภทกระทู้ หรือ อาจสร้างความขัดแย้งในเว็บบอร์ด ทั้งนี้การลบกระทู้/ความคิดเห็นออกไปนั้น มิได้เป็นการตัดสินความอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นไปเพื่อรักษาบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนความเห็นในเว็บบอร์ดให้กับเพื่อนสมาชิกอื่นค่ะ