ร่วมให้ข้อมูล ในภารกิจพลิกประวัติศาสตร์โลก เพื่อ "คืนความจริง" ให้แผ่นดิน

กระทู้สนทนา
หากไม่เป็นการผิดกติกา ในการตั้งกระทู้ ที่ทำ Link ไปยังเว๊บอื่น เพราะ ไม่ต้องการรบกวนพื้นที่ความจำของ พันทิป
แต่หาก Webmaster พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสม จะลบกระทู้ก็ไม่ว่ากระไรนะครับ

ขอเรียนเชิญ เพื่อนสมาชิก ไปอ่านรวมกระทู้ที่เกี่ยวข้อง กับงาน "ฟื้นฟูประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในถิ่นไทย-พม่า" และร่วมให้ข้อมูล ในภารกิจพลิกประวัติศาสตร์โลก เพื่อ "คืนความจริง" ให้แผ่นดิน ครับ....จึงได้ ตั้งกระทู้ ไว้ เพื่อรอคอย เพื่อนสมาชิกมาเติมเต็ม ขอบคุณ ทั้งผู้ที่มาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะ “ผู้ที่เห็นค้าน” เพราะความเห็นของท่าน ทำให้เกิด การต่อยอด ในการค้นคว้า และค้นหา นี่คือ ประโยชน์ที่ได้จากถกเถียงกัน ครับ

เบาะแส ที่อาจนำไปสู่ข้อพิสูจน์ว่าชมพูทวีปคือ "แผ่นดินพม่าและไทย"
http://board.palungjit.com/f2/เบาะแส-ที่อาจนำไปสู่ข้อพิสูจน์ว่าชมพูทวีปคือ-แผ่นดินพม่าและไทย-400180.html

"เมืองราชคฤห์" ในอุรังคธาตุนิทาน อยู่ที่อินเดียจริงหรือ?
http://board.palungjit.com/f2/เมืองราชคฤห์-ในอุรังคธาตุนิทาน-อยู่ที่อินเดียจริงหรือ-409690.html

ชาวเมืองจำปานาคบุรี ในอดีต ไปอัญเชิญธาตุพระโมคคัลลาน์ มาจากที่ไหน?
http://board.palungjit.com/f2/ชาวเมืองจำปานาคบุรี-ในอดีต-ไปอัญเชิญธาตุพระโมคคัลลาน์-มาจากที่ไหน-409676.html

เมืองราชคฤห์ที่พระเจ้าตากสิน ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา อยู่ที่ไหน?
http://board.palungjit.com/f2/เมืองราชคฤห์ที่พระเจ้าตากสิน-ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา-อยู่ที่ไหน-409670.html

เมือง "เทวทหะ" ที่พระชาวเวียงจันทน์ ได้ส่วนแบ่งธาตุพระอานนท์มา อยู่ที่ไหน?
http://board.palungjit.com/f2/เมือง-เทวทหะ-ที่พระชาวเวียงจันทน์-ได้ส่วนแบ่งธาตุพระอานนท์มา-อยู่ที่ไหน-409672.html

พระพุทธศาสนาดั้งเดิม แบบเถรวาท ไม่เคยมีอยู่ในแผ่นดินอินเดีย
http://board.palungjit.com/f2/พระพุทธศาสนาดั้งเดิม-แบบเถรวาท-ไม่เคยมีอยู่ในแผ่นดินอินเดีย-409966.html

"เมืองสาวัตถี" ในสมัยพุทธกาลอยู่ที่อินเดียจริงหรือ?
http://board.palungjit.com/f2/เมืองสาวัตถี-ในสมัยพุทธกาลอยู่ที่อินเดียจริงหรือ-410147.html

เมืองอาฬวี สมัยพุทธกาล อยู่ที่นี่ อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
http://board.palungjit.com/f2/เมืองอาฬาวี-สมัยพุทธกาล-อยู่ที่นี่-อำเภอแจ้ห่ม-ลำปาง-410336.html

โยนก ไม่ใช่เปอร์เซียอย่างที่ฝรั่งบอก แต่อยู่ภาคเหนือของไทย
http://board.palungjit.com/f2/โยนก-ไม่ใช่เปอร์เซียอย่างที่ฝรั่งบอก-แต่อยู่ภาคเหนือของไทย-410395.html

ปริศนาจาก "วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์" ที่ปราจีนบุรี
http://board.palungjit.com/f2/ปริศนาจาก-วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์-ที่ปราจีนบุรี-409680.html

"ศรีลังกา" ในอดีต ไม่เคยรู้จัก พระบาง พระแก้วมรกต และพระพุทธสิหิงค์
http://board.palungjit.com/f2/ศรีลังกา-ในอดีต-ไม่เคยรู้จัก-พระบาง-พระแก้วมรกต-และพระพุทธสิหิงค์-410391.html

"วิชัยกุมาร" ที่ไปสร้างเมืองที่ลังกาทวีป ไปจากสิงห์บุรี ประเทศไทย
http://board.palungjit.com/f2/วิชัยกุมาร-ที่ไปสร้างเมืองที่ลังกาทวีป-ไปจากสิงห์บุรี-ประเทศไทย-410900.html

พระนางเหมชาลา-พระทันทกุมาร ไปลังกา จากภาคกลางของไทย
http://board.palungjit.com/f2/พระนางเหมชาลา-พระทันทกุมาร-ไปลังกา-จากภาคกลางของไทย-410915.html

พระโมคคัลลาน์ เหาะจากอินเดีย มาที่ เขาพระพุทธฉายจริงหรือ?
http://board.palungjit.com/f2/พระโมคคัลลาน์-เหาะจากอินเดีย-มาที่-เขาพระพุทธฉายจริงหรือ-410870.html

สถานที่ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานที่อินเดีย เคยจมอยู่ใต้มหาสมุทร!!!
http://board.palungjit.com/f2/สถานที่ตรัสรู้-แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานที่อินเดีย-เคยจมอยู่ใต้มหาสมุทร-395119.html

ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่อาจนำไปค้นพบหลักฐานว่า "สังกัสสะอยู่ที่พุกาม"
http://board.palungjit.com/f2/ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก-ที่อาจนำไปค้นพบหลักฐานว่า-สังกัสสะอยู่ที่พุกาม-368462.html
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ