อยากทราบการเชื่อมตาราง 4 ตารางใน SQL หน่อยครับ

กระทู้สนทนา
ผมมีตาราง buy,buydetail1,buydetail2,buydetail3 ในตาราง buydetail1,2,3 จะมีคอลัมน์ buy_id อยู่ทุกตาราง

ผมเลือกให้แสดง buy_id โดยหาก buy_id ซ้ำให้แสดงแค่อันเดียว ผมจะพิมพ์คำสั่งได้ดังนี้

SELECT   distinct buy.buy_id
FROM buy,buydetail1,buydetail2,buydetail3
WHERE buy.buy_id = buydetail1.buy_id
AND buy.buy_id = buydetail2.buy_id
AND buy.buy_id = buydetail3.buy_id
ORDER BY buy_id desc ;

แต่มันไม่แสดงผลให้ มันแสดงแค่ค่า Null ออกมา ผมต้องปรับปรุงยังไงครับ
ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview