เปลี่ยนไฟล์ pdf เป็นไฟล์ภาพ

กระทู้สนทนา

บทความนี้เป็นการเปลี่ยนไฟล์ pdf เป็น bmp, jpg, png, gif, tiff
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเปิดอ่านไฟล์ภาพได้เลย
แทนการ download หรือรอเปิดอ่านจากโปรแกรม
Adobee Arobat หรือ Foxit Reader
ซึ่งจะค่อนข้างสะดวกเวลาส่งภาพ/ข้อความทาง email
หรือการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน

สำหรับการใข้งานโปรแกรมนี้
ต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านี้น
ดังนั้นโปรแกรมที่ยังติดตั้งการใช้งาน pdf ไม่สมบูรณ์
ให้ไปศึกษาจากบทความเดิมของผู้เขียนที่

http://www.pantip.com/tech/techblog/article.php?articleID=BA2833314

เพื่อทำการแปลงไฟล์ word, powetpoint, excel ให้เป็นไฟล์ pdf 
ก่อนการจะใช้งานโปรแกรมนี้ได้

สำหรับโปรแกรมนี้เป็น shareware
ถ้ายังชำระเงินไม่สมบูรณ์
ภาพที่ผ่านการแปลงมาแล้ว
จะมีคำว่า Demo mode
เป็นลายน้ำข้างในภาพ
เมื่อได้จ่ายเงินแล้วได้  license key มา
ทำการ add license key 
เข้าไปในโปรแกรม
จะไม่มีลายน้ำปรากฎอีก

โปรแกรมนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผู้เขียน
ที่ทดลองใช้หลายโปรแกรมแล้ว
ประเภทติดตั้งทำงานด้วยตนเอง
หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น
หรือใช้งานร่วมแบบคำสั่ง dos
หรือ upload ไปแปลงทาง online
มักจะได้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
หรือยุ่งยากมากสำหรับมือใหม่
มีปัญหามากเวลา
Upload/Download หรือ Attach Files

ในกรณีที่มีโปรแกรมฟรีแบบเดียวกันนี้
โปรดช่วยแนะนำจักขอบคุณยิ่ง

(ชุดโปรแกรมสมบูรณ์แบบของ Adobee Arobat
ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมนี้แต่อย่างใด)

โปรแกรมนี้สำหรับเครื่องที่ไม่มีโปรแกรมชุดที่สมบูรณ์
หรืออยากจะทดสอบลองใช้โปรแกรมที่แปลงแล้ว
ขนาดภาพที่ปรากฏมีขนาดภาพเล็กพอสมควร

อันดับแรกไปที่  www.intrapdf.com
หรือตามภาพตัวอย่าง(มีการลบรายการโฆษณาออก)
เลือก download ประเภท trial ตามลูกศรชี้เลยครับหรืออ่านลงมาข้างล่างจะพบอีกช่อง
บอกโปรแกรมประเภทอื่น
ให้ download ได้ พร้อมแจ้งราคาสินค้า
และวิธีการชำระเงินตามภาพ
เหมือนเดิมเลือกตามลูกศรที่ชี้
ให้ทำการ download ตามภาพ
สำหรับต้วอย่างไม่ได้ save ก่อน
เพราะ file มีขนาดค่อนข้างเล็ก
และเพื่อความรวดเร็วในการเขียนบทความ

ภาพถัดมากำลัง
download จาก www.ผู้ผลิตโปรแกรมนี้

ภาพถัดมาการ download สมบุรณ์แล้วจาก www.intrapdf.com

เลือกกด Run ได้เลยครับ
ถ้าใช้ IE จะมีคำเตือนว่า
ผู้ผลิตรายนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
แน่ใจว่าจะ run โปรแกรมนี้จริง
ค่อนข้างจะแน่ใจเลยกด Run

โปรแกรมจะมาสู่หน้าโปรแกรมที่จะติดตั้ง
ยินดีต้อนรับ และรุ่นของโปรแกรมนี้
กด Next ต่อไป

ข้อตกลงการใช้โปรแกรมนี้
ต้องยอมจำนนก่อน I accept the agreement.
มิฉะนั้นจะติดตั้งโปรแกรมนี้ไม่ได้
แล้วกด Next ต่อไป

ถ้ามีเวลาอ่านก่อนก็ได้
ก่อนการใช้โปรแกรม
ถ้าเข้าใจดีแล้วหรือไม่อยากจะสนใจ
เพราะยังไง ๆ จะต้องการใช้อยู่แล้ว
กด Next เลยครับ

โปรแกรมจะถามว่าจะติดตั้งโปรแกรมนี้
ไว้แห่งหนตำบลใดในเครื่อง
ถ้าอยากเปลี่ยนกด Browse แล้วหาตำแหน่งใหม่
ถ้าให้โปรแกรมเลือกให้กด Next เลยครับ

โปรแกรมยังถามอีกว่า
จะติดตั้งการเริ่มต้นโปรแกรมที่ไหน
เลือก next  แล้วกัน
แต่ถ้ารู้จุดแน่ชัดเลือก browse
แล้วหาจุดติดตั้งใหม่

พร้อมที่จะทำการติดตั้งแล้ว
เลือกกด Install ได้เลยครับ

กำลังระเบิดไฟล์และทำการติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว
เมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม
จะพยายามเชิญชวนให้ซื้อโปรแกรม
กดเลือกข้อ 2 (Click here.) เลยครับ

ถ้าจะซื้อมาใช้งานให้กดข้อ 1 ก่อน
ถ้าซื้อมาแล้วได้ license key
ให้ใส่ license key ในข้อ 3

บางครั้งโปรแกรมนี้จะไปเยี่ยมเยือนที่
www. ผู้ผลิตโปรแกรมเลย
จะแจ้งรายละเอียดราคาต่อเครื่อง
หรือพยายามชักชวนให้ซื้อโปรแกรมนี้
เลือกปิด browser นี้ไปก่อนเลยครับ


เมื่อเปิดโปรแกรมทำงานจะเป็นภาพ
คือให้ add ไฟล์ pdf ที่ต้องการจะแปลง
ตัวอย่างจะมีขนาด 1 file จำนวน 20 หน้า
ถ้าใช่/ต้องการกด start ได้เลย
ความจริงโปรแกรมนี้สามารถแปลงหลาย ๆ ไฟล์พร้อมกัน
แต่อาจจะมีข้อจำกัดในการเลือก
หรือจำชื่อไฟล์ได้เช่นกัน
เลยลองแปลงเพียงหนึ่งไฟล์ก่อนครับ

เพิ่มเติมให้ไปที่ Settings ก่อนจะเริ่มแปลงไฟล์
เลือก Default settings 
จะให้ชื่อเดิมของไฟล์ก็ได้
หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่

เมื่อแปลงเสร็จแล้ว
จะมีลำดับเลขของภาพให้เลยครับ
เลือกประเภทภาพที่จะแปลงตามสกุล เช่น
 bmp,jpg,png,gif,tiff
จะเป็นแบบขาวดำ  หรือ สี
กำหนดความกว้าง  ความสูงของภาพ
เพิ่มลดอัตราส่วนของภาพ
เป็นขนาดร้อยละเท่าไรที่กำหนดไว้
ลองทดลองดูก่อนได้ครับ

หรือตัวอย่างอีกภาพหนึ่ง
ถ้าต้องการเปลี่ยนช่องเก็บภาพที่แปลง

ภาพที่ทำการแปลงเสร็จแล้วหลังกด start
จะระบุว่าใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
ค่อนข้างเร็วกว่าตอนที่ทดลอง upload
ไฟล์ pdf ให้แปลงเป็นภาพบน www 
ที่ให้บริการแปลงไฟล์ pdf เป็นภาพ
 click to open แล้วแต่โปรแกรมที่จะกำหนดให้เปิดภาพ

ภาพตามตัวอย่างได้มาจากเครื่องของเพื่อน
ไม่ได้มีความมุ่งหมายทางการเมือง
เพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้น
ภาพที่ยังไม่ได้ชำระเงินสมบูรณ์
ก็จะมีลายน้ำคำว่า Demo Mode
แต่ถ้าไม่ซีเรียสหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็ให้ทำใจว่าไม่เป็นไร
ใช้ ๆ ไปก็ชินเอง
หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นแทน
หรือยอมชำระเงินซื้อ license key
เพื่อได้ภาพตามตัวอย่างด้านล่างอีกภาพ

ภาพที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
และได้ใส่ license key
ก็จะไม่มีลายน้ำปรากฏภายในภาพกรณีแปลงภาพเสร็จแล้วยังมีขนาดไฟล์ภาพใหญ่เกินไป
หรือต้องการย่นย่อภาพให้มีขนาดเล็กลงอย่างรวดเร็ว
กรณีไม่ต้องการคุณภาพสูงสุด
หรือความคมชัดมากมาย
ก็ลองไปศึกษาบทความผู้เขียนที่

http://www.pantip.com/tech/techblog/article.php?articleID=BA2793117


ขอมอบบทความนี้แทนคำขอบคุณให้กับทีมงาน Pantip.com
ที่มอบพื้นที่สาธารณะให้ในการเขียนบทความ
ผู่อ่านที่ได้มาตั้งคำถาม
ทำให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาคำตอบ
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ไม่ได้เอ่ยออกนาม
ที่ได้ตอบคำถามและให้คำแนะนำ
ใน http://www.pantip.com/tech/basic
และ http://www.pantip.com/tech/software
สถานที่เป็นปฐมบทของผู้เขียน
ในการศึกษาใช้งานคอมพิวเตอร์

ขอให้มีความสุขกับการใช้งาน
สามารถแปลงไฟล์ pdf เป็นภาพ ได้ตามประสงค์

สำหรับตัวอย่างการใช้งานจริงของผู้เขียน
เรื่อง ญี่ปุ่นบุกปัตตานี (บันทึกของคุณปู่อนันต์ คณานุรักษ์) ตาม link

ขอแก้ไข link เดิมที่หมดอายุแล้ว  เป็น link .ใหม่ตานี้เลยครับ

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010/08/K9566740/K9566740.html

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview