ต้นดอกเข็ม การที่เราใส่ปุ๋ยแบบเม็ดๆให้ต้นเข็ม************

กระทู้สนทนา
ซึ่งปุ๋ยมีสรรพคุณเร่งใบ ต้น ราก มีผลทำให้ช่อดอกเข็มไม่กลมสมบูรณ์

คือ แหว่งๆ หรือไม่ครับ

จากคุณ ข ( Ticket ID : 382771)
แสดงความคิดเห็น
Preview