พรบ.ข้าราชการพลเรือน

กระทู้สนทนา
พรบ.ข้าราชการพลเรือน มีทั้งหมด 9 ฉบับถูกต้องมั้ยครับ

ผมอยากทราบว่า ฉบับที่ 1 ประกาศใช้ พ.ศ. 2471 ถูกต้องหรือเปล่าครับ

แต่หลังเปลี่ยนรูปแบบการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี 2475   ก็ได้มีการประกาศใช้  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับ พ.ศ. 2476


สับสนตรงปี 2471 กับ 2476 ครับ

ท่านไหนพอจะมี link ให้ศึกษา พรบ.ข้าราชการพลเรือน ทั้ง9 ฉบับ

ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview