มากกว่า น้อยกว่า

กระทู้สนทนา
>
<
>=
<=
มากกว่า
น้อยกว่า
มากกว่าหรือเท่ากับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ในภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ในทางคณิตศาตร์ มีคำไหนบ้างครับ ใน สี่พวกข้างต้น
แสดงความคิดเห็น
Preview