****ข่าวดี จากกรมสรรพสามิต**** อีกแล้วครับท่าน

กระทู้สนทนา
คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรก
(ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2555)  

https://firstcar.excise.go.th/fc_internet/form/present_firstcar_18122555.pdf

อธิบายขั้นตอนเป็นแบบแผนภูมิ เข้าใจง่ายดีมาก น่าจะออกมานานแล้ว

แต่ที่สำคัญที่สุด ข่าวดีล่างสุดของหน้านั้นคือ

*** สำหรับผู้ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 29 - 31 ธ.ค. 2555 ต้องยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2556 ***

ต้องขอชมเชยและชื่นชมการทำงานของกรมสรรพสามิต ไว้ณ.ที่นี้ด้วย
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ