เที่ยวไปสองไพเบี้ย

เกิดเมื่อ: 29 ก.ค. 2521

ลิงก์